V naslednjih tednih bosta zaključena dva večja projekta prenove ekoloških otokov na Markovcu, na Ulici C. na Markovec od hišne št. 3 do hišne št. 19.

Gre za obsežni prenovi, ki sta bili izvedeni v okviru posodobitve prometne in komunalne infrastrukture, ki jih je Mestna občina Koper na tem območju začela že v prejšnjem letu.

Ekološki otok, ki pokriva večstanovanjske bloke na naslovih C. na Markovec št. 3, 5, 7 in 9 je zgrajen na novo in je umeščen v bližini nekdanje zbiralnice za odpadke, torej v neposredni bližini stanovanjskih enot. Razlika je v tem, da je ekološki otok postavljen na lokacijo nekdanje brežine nad Cesto na Markovec, ki je bila izkopana in utrjena z betonskim podpornim zidom ter betonsko ploščo v treh nivojih. Poleg tega, da je ekološki otok po novem bolj urejen in priročen za uporabnike, so se z investicijo pridobila dodatna parkirna mesta za bližnje stanovalce. Ekološki otok je že delno ograjen, do zaključka del pa bo na njemu ameščena še stropna ograja. Predvidevamo namreč ozelenitev z jasnimom, ki se bo s časom razrastel in bo ovil celotno konstrukcijo.

Nov ekološki otok, C. na Markovec 3, 5, 7 in 9

Ekološki otok, ki pokriva večstanovanjske bloke na naslovih C. na Markovec 15, 17 in 19 je prav tako nameščen na lokaciji predhodne zbiralnice, ki je po novem razširjena na del nekdanje nabrežine, ki je bila utrjena z betonsko ploščo. Nov ekološki otok bo v naslednjih tednih ograjen in ozelenjen.

Ekološki otok C. na Markovec 15, 17, 19

S prenovo ekoloških otokov smo prenovili tudi sistem prevzema odpadkov in ga še bolj prilagodili ločenemu odlaganju na izvoru. Gospodinjstva bodo po novem imela na voljo več zabojnikov za ločeno zbiranje frakcij. Črne zabojnike za mešane komunalne odpadke na teh lokacijah bomo v naslednjih mesecih postopoma še umikali in jih nadomeščali z zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Opažamo, da se še vedno preveč odpadkov iz gospodinjstev, ki jih je možno enostavno ločiti, nepravilno odlaga v zabojnike za preostanek odpadkov.

Prepričani smo, da bomo s prenovo ekoloških otokov, vzpostavitvijo rednega inšpekcijskega nadzora ter obveščanjem in ozaveščanjem krajanov glede dolžnosti pravilnega odlaganja odpadkov, ki ni samo obveznost po Odloku, temveč način, kako živeti v sožitju z okoljem in ostalimi prebivalci v skupnosti, dosegli boljše rezultate.