Vsa gospodinjstva Mestne občine Koper in Občine Ankaran, ki so vključena v sistem rednega odvoza odpadkov in nimajo hišnega kompostnika, bodo ponovno brezplačno prejela zavojček z biorazgradljivimi vrečkami iz koruznega škroba za biološko razgradljive odpadke.

Distribucija v 19.534 gospodinjstev se začenja danes in bo predvidoma zaključena do konca tega tedna.

V biorazgradljive vrečke samo kuhinjski odpadki

Zelo pomembno je, da se v biorazgradljivih vrečkah zbirajo samo biološki odpadki, nato pa zavezane odloži v namenskih rjavih zabojnikih. Pravilno odloženi biološki odpadki se lahko na naraven način, brez nadaljnje porabe energije, predelajo v kompost, ki se vrača v naravo v obliki naravnega gnojila, ki zemlji vrača številne hranljive snovi.

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje bioloških odpadkov?

Biološko razgradljive odpadke moramo zbirati ločeno in poskrbeti, da se ne mešajo z drugimi odpadki. Te odpadke lahko kompostiramo na vrtu ali pa jih odlagamo v rjave zabojnike. Biološko razgradljivi odpadki, pomešani z ostalimi komunalnimi odpadki, povzročajo velike količine toplogrednih plinov, nastanek nevarnih organskih kislin in neprijeten vonj na odlagališčih in zbirnih mestih.

Izključno pravilno ločevanje in redno odlaganje kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov prepreči težave, ki jih ti odpadki lahko povzročajo, na primer smrad ali privabljanje mrčesa in glodavcev.

Biološko razgradljive vrečke za gospodinjstva

V biorazgradljive vrečke spadajo netekoči ostanki hrane, zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, čajne usedline in čajne filter vrečke, kavna usedlina, jajčne lupine, prehrambeni izdelki s pretečenim rokom uporabe (brez embalaže), stelja malih rastlinojedih živali, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke ter lesni pepel. V večje rjave zabojnike na odjemnih mestih lahko odložimo tudi zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja…).

Med biorazgradljive odpadke nikakor ne spadajo cigaretni ogorki, plenice, higienski vložki, tekstil, usnje, gume, pluta, iztrebki, fekalije, mrtve živali, zdravila, maščobe ali odpadno jedilno olje, surovo meso, vroč pepel in kosti.