Marjetica Koper bo v prihodnjem tednu v Krajevni skupnosti Bertoki pričela z opremljanjem dodatne infrastrukture za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Nove rumene 240-litrske zabojnike za plastično in kovinsko embalažo bo prejelo 1520 krajanov, oziroma 292 gospodinjstev.

Rumen zabojnik bodo vsa gospodinjstva, ki so vključena v individualni sistem prevzema odpadkov, prejela brezplačno. Poleg zabojnikov bodo prejeli tudi poseben letak, ki opozarja na pravilno odlaganje odpadkov, ki sodijo med mešano komunalno embalažo.

Med komunalnimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, je skoraj 50 % odpadne embalaže. Velika večina krajanov Bertokov, je te odpadke do sedaj odlagala v črne zabojnike z mešanimi komunalnimi odpadki. Novi zabojniki bodo tako omogočali lažje in učinkovitejše ločevanje odpadkov na njihovem izvoru, poleg tega pa tudi manjšo količino mešanih komunalnih odpadkov. Vestno ločevanje plastične in kovinske embalaže znatno pripomore k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov, saj gre za frakcije odpadkov, ki se v veliki meri predelajo in reciklirajo.

Marjetica Koper se vsem krajanom že vnaprej zahvaljuje za vestno ločevanje in aktiven prispevek k ohranjanju čistejšega okolja.