V okviru čajanke, ki jo enkrat mesečno starostnikom prireja Center za pomoč na domu Mali princ Koper, ki deluje pod okriljem Obalnega doma upokojencev Koper, je pred dnevi sodelovala tudi Marjetica Koper.

Mali princ Koper izvaja dva programa socialnega servisa, in sicer storitev varovanje na daljavo 24 ur, imenovan Rdeča tipka ter program storitev spremljanja in izvedbe drobnih opravil, imenovan Vitica.

Socialno-servisni storitvi sta namenjeni starostnikom, pa tudi mlajšim, telesno oviranim ali kronično bolnim osebam. S tako obliko pomoči želijo omogočiti starostnikom, da čim dlje ohranijo samostojno in kakovostno življenje v domačem okolju.

V okviru mesečnega družabnega srečanja so predstavniki Marjetice Koper v dveurnem srečanju uporabnikom popestrili dopoldan z vsebinami, ki so vezane na varstvo okolja, pravilno ločevanje odpadkov, recikliranje in pomen odpadkov v sodobni – potrošniški družbi.

Marjetica Koper, ki svoje redne izobraževalne programe že izvaja v vrtcih in osnovnih šolah, podpira tudi različne oblike medgeneracijskega sodelovanja. Prisotnost pri številnih programih za vse starostne skupine potrjuje individualno usmerjenost k uporabnikom, ki je nujna zaradi specifičnih znanj in potreb, ki jih izkazujejo uporabniki različnih družbenih struktur.