Učenci OŠ Elvire Vatovec Prade in podružnice v Sv. Antonu so v petek, 20.4.2018 opravili vsakoletni Eko – dan.

Ker so terenski obiski dragocen del učnih programov najmlajših, ki skozi izkušnje pridobivajo znanja o posameznih temah, ki jih obravnavajo v učilnicah, smo učence popeljali skozi voden program predstavitve delovanja Centralne čistilne naprave in program ravnanja z odpadki na Zbirnem centru v Serminu.

Približno 60 otrokom sedmih razredov smo predstavili, kako pomembno je pravilno ločevanje odpadkov ter pravilno delovanje kanalizacijskega sistema.

Ob ogledu zbirnega centra Sermin, smo predstavili proces dela in način prevzema mešanih ter ločeno zbranih komunalnih odpadkov. Na praktičnem primeru smo prikazali sprejem kosovnih odpadkov in ustrezno ločevanje odpadkov v posamezne 5 m3 zabojnike, temu namenjene. Učencem smo predstavili način ločevanja odpadkov na ekoloških otokih v Mestni občini Koper in Občini Ankaran ter postopke nadaljnje predelave vsake posamezne vrste odpadka. Ogledali smo si tudi drobljenje zelenega reza in biološko razgradljivih odpadkov. Prav tako smo si ogledali, kako s strojem za prekladanje surovin, preložimo mešane komunalne odpadke v večje kontejnerje, ki jih nato odpeljejo na ustrezno deponijo komunalnih odpadkov.

Ob ogledu čistilne naprave so učenci spoznali proces čiščenja odpadne vode. Slikovno smo jim predstavili potek čiščenja komunalnih odplak od nastanka do končnega deponiranja odvečnega mulja. Ob koncu so si učenci, ki so bili razdeljeni v dve skupini, ogledali celotno Centralno čistilno napravo in proces čiščenja vode.