Učenci 7. razreda Osnovne šole Prade so obiskali Zbirni center Srmin in Centralno čistilno napravo Koper.

Terenski obiski in praktično delo so dragocen del učnih programov najmlajših, ki skozi izkušnje pridobivajo znanja o posameznih temah, ki jih obravnavajo v učilnicah.

To še posebej opazimo v Marjetica Koper, kjer veliko naporov vlagamo v neposredno edukacijo vseh generacij občanov.

Praktično spoznanje delovanja sistema ravnanja z odpadki ali prečiščevanja odpadnih in meteornih voda je ključni moment, ki spremeni razmišljanje najmlajših glede lastnega prispevka pri onesnaževanju okolja.

Od tega, kako ravnamo z odpadki na izvoru njihovega nastanka (doma, v šoli, v prostočasnih aktivnosti), je zelo odvisen tudi okoljski učinek naših ravnanj. Bolj so odpadki ločeni in pravilno odloženi, boljši so učinki na okolju.

Enako velja pri prečiščevanju odpadnih voda. S tem, ko pritisnemo tipko na straniščni školjki, se še zdaleč ne konča pot odplake, temveč se šele začne. Zato je pomembno, da v straniščno školjko ne mečemo nič, kar tam ne sodi. Vsako slabo ravnanje se pozna pri kakovosti prečiščevanja odpadnih voda in lahko negativno vpliva na – vsaj del kanalizacijskega omrežja in spremljajoče infrastrukture.

Učenci, ki so na Zbirnem centru Srmin gledali v velike zabojnike, kjer dnevno zbiramo mestne odpadke, so bili začudeni nad tem, kako smo lahkomiselni pri zbiranju in odlaganju odpadkov. Prav tako jih je presenetilo, da vsak napačno odvržen predmet v straniščno školjko ali jašek, pristane v čistilno napravo, kjer se zbira ali prefiltrira.

Osnovnošolcem iz Prad smo podali tudi vse najpomembnejše podatke o delovanju dveh velikih sistemov služb s področja okoljevarstva in jih z gotovostjo motivirali k boljšemu odnosu do našega skupnega okolja.