V okviru rednih vzdrževalnih del Marjetica Koper začenja z barvanjem talnih parkirnih oznak oz. parkirnih gabaritov na parkirišču za koprsko tržnico. Barvanje in druga manjša vzdrževalna dela se začenjajo v torek, 24. oktobra 2017, in bodo trajala predvidoma 14 dni. Barvanje bo potekalo v nočnih urah in po posameznih sklopih parkirnih mest, ki se za čas izvedbe del (čez noč) začasno ogradijo.

Uporabnikom parkirišča za koprsko tržnico se za morebitne nevšečnosti že vnaprej opravičujemo.