Obveščamo vas, da bomo v mesecu aprilu 2020 izvajali prvi del deratizacije in dezinsekcije javnih kanalizacijskih sistemov na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Deratizacija in dezinsekcija bosta opravljeni na celotnem javnem kanalizacijskem omrežju, glede na prijave občank in občanov, ter na potrebe, izkazane ob rednem izvajanju gospodarskih javnih služb. Zaradi čim boljših rezultatov izvedbe priporočamo, da se z dvorišč in drugih objektov odstrani vse odpadke hrane, smeti in drugo navlako.

Obenem pozivamo vse občanke in občane, da nam sprotno javljajo pojav glodavcev in insektov ob/v javnem kanalizacijskem omrežju. Prioritetna mesta izvedbe deratizacij in dezinsekcij se namreč določajo glede na prijave občanov skozi tekoče leto.

Za vse pobude ali vprašanja pokličite na (izvajalec GJS):

Marjetica Koper d.o.o.
Sektor Kanalizacija
Tel.: (05) 66 33 801
Fax: (05) 66 33 830
e-pošta: kanalizacija@marjeticakoper.si

oz. pogodbenega izvajalca storitve:

RADIT KOPER dezinfekcija, storitve in trgovina d.o.o.
Kosovelov trg 8
6000 Koper
Tel.: 041 531 201
e-mail: radit@siol.net