Krajane  obveščamo, da se bosta z dnem 6. 10. 2017 spremenila dan odvoza mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojniki, odpadki, ki jih ni možno ločiti med frakcije) in prevzemna mesta, zaradi izvajanja gradbenih del na območju II. Škofije. 

V času gradbenih del ne bo možen prevzem mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih pred stanovanjskimi hišami s smetarskimi vozili. Vsem gospodinjstvom bodo zato zagotovljene brezplačne vreče prostornine 240 litrov za mešane komunalne odpadke in ki jih krajani na dan odvoza prinesejo na novo prevzemno mesto, ki je ekološki otok v vasi, nasproti Vaške hiše, na naslovu Zg. Škofije 29. V Vaški hiši bodo na voljo tudi brezplačne vreče za zbiranje preostanka odpadkov. Vsakemu gospodinjstvu bo v času spremenjenega režima odvoza pripadala po ena vreča na teden.

Prevzem preostanka odpadkov se ne bo več izvajal ob sredah, temveč ob petkih popoldne. Odvoz ločeno zbranih frakcij odpadkov iz ekoloških otokov ostaja nespremenjen.

Z namenom, da bi v času gradbenih del imeli čim manj nevšečnosti z mešanimi komunalnimi odpadki, krajane prosimo, da si prizadevajo za čim bolj kakovostno ločevanje na izvoru, saj bodo na tak način znatno zmanjšali količino odloženega preostanka odpadkov ter hkrati prispevali k učinkovitejši izrabi virov in ohranjanju okolja.

 Za dodatne informacije smo na voljo na številki 05/66 33 700, ali na naslovu elektronske pošte info@marjeticakoper.si.

Zahvaljujemo se za razumevanje in se že vnaprej opravičujemo za morebitne nevšečnosti.