Od danes so ponovno odprte sanitarije na koprski tržnici, ki dopolnjujejo mrežo javnih sanitarij v Mestni občini Koper. Sanitarije bodo obratovale vse dni v tednu, od 7. do 22. ure in bodo sproti čiščene oz. vzdrževane.

Kljub temu, da še ni bil dosežen dogovor z etažnimi lastniki objekta glede delnega pokrivanja stroškov uporabe, sta se Marjetica Koper in Mestna občina Koper odločili zagotoviti dodaten servis občanom in drugim uporabnikom. Zato bodo do zaključka poletne sezone obratovale tudi sanitarije v bližnjem objektu koprske Taverne, ki so služile kot nadomestne sanitarije v času zaprtja sanitarij na Tržnici in so se izkazale kot zelo priročne za občane ter druge obiskovalce mesta, saj se nahajajo na zelo frekventni in obljudeni lokaciji. Te obratujejo vse dni v tednu, med 7. in 22. uro, v primeru večjih javnih prireditev pa se bo urnik po potrebi prilagodil in podaljšal.

Naj dodamo, da so v mreži javnih sanitarij v upravljanju Marjetice Koper vključene tudi sanitarije, ki se nahajajo ob robu parkirišča pri ŠRC Bonifika. Sanitarije so umeščene na območju osrednjih športno – rekreativnih površin v Kopru, kjer se dnevno zadržuje zelo veliko število ljudi. Sanitarije so uporabnikom na voljo od ponedeljka do četrtka in v nedeljo, od 7. do 22. ure, medtem ko v petek in soboto obratujejo s podaljšanjem urnikom, in sicer od 7. do 4. ure.

Za uporabnike so že na voljo tudi sanitarije na koprskem mestnem kopališču, ki so odprte vsak dan, od 7. do 22. ure.

Marjetica Koper se bo še naprej trudila, da zagotovi čim višji standard čistoče in higiene ter urejenosti javnih sanitarij v upravljanju, ki se sproti čistijo in vzdržujejo. Kljub temu je pa veliko odvisno od samih uporabnikov, ki lahko veliko storijo pri tem, da bo vsak, ki pride za njimi, uporabil čist in urejen prostor, ki je namenjen zagotavljanju primarnih javnih storitev.