Več kot 380 ton nakopičene odpadne embalaže v zbirnem centru Srmin, ni več. Odvoz preostalih 40 ton bo izpeljan v tekočem mesecu.

Problem s kopičenjem odpadne embalaže, je zaznavalo več komunalnih podjetij v Sloveniji. Zaradi neurejenega načina odvoza teh odpadkov, je ministrstvo za okolje, pristopilo k reševanju te težave s sprejetjem interventnega zakona. Navkljub sprejetju tega zakona že v decembru, pa se je zapletlo pri izbiri izvajalca odvoza odpadkov. Prvi razpis ministrstva je bil neuspešen, ker se ni prijavil nihče od ponudnikov. Na drugem razpisu pa se je le izšlo. Po navedbah Alfreda Draščića, direktorja podjetja Marjetica Koper, se je takoj po tem, pristopilo k reševanju nastale situacije, ter uspešno rešilo odvoz 380 ton že nakopičene odpadne embalaže.

Vodstvo Marjetice Koper je zadovoljno z izvedenim ukrepom, vendar pa opozarja na prihajajoče težave iz naslova tekočega zbiranja odpadne embalaže. Deponija na Srminu je sedaj pripravljena na prihodnje planirane nadgradnje in modernizacijo, saj je večji delež nakopičene odpadne embalaže uspešno odpeljan.