Marjetica Koper bo v času izrednih razmer vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v tem kriznem obdobju  ne morejo izvajati svoje dejavnosti, oprostila plačila storitev odvoza komunalnih odpadkov.

Do oprostitve plačila smetarine bodo upravičeni le tisti gospodarski subjekti, ki bodo podali zahtevo za oprostitev plačila podali na  info@marjeticakoper.si. Po preklicu vseh ukrepov bo Marjetica Koper ponovno vzpostavila normalno obračunavanje storitev.