V preteklih dneh se je pričela enomesečna ozaveščevalna kampanja »Imam svojo vrečko!«. Akcija bo v vseh slovenskih osnovnih šolah potekala celotno šolsko leto 2018/2019. Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, bo akcija namenjena opozarjanju na vplive pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje.

Po mnenju organizatorjev kampanje je namreč potrebno vsako vrečko čim večkrat uporabiti, saj tudi s tem vsak posameznik lahko vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo.

Glavni cilji kampanje so povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja s tovrstnimi vrečkami in s tem spodbuditi trajno zmanjšanje njihove uporabe.

Kampanja je namenjena širši javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok.

Z vidika varstva okolja so najbolj problematične tanjše plastične nosilne vrečke, ker jih redkeje ponovno uporabimo kot debelejše plastične nosilne vrečke. To pomeni, da hitreje pristanejo med odpadki, zaradi njihove majhne mase pa bolj pogosto smetijo okolje. V okolju se ne razgradijo tudi več kot sto let, se tam akumulirajo in s tem povzročajo okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo.

S sprejetjem sprememb uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je Slovenija zavezala k omejitvi na največ 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2019 in 40 takih vrečk na osebo do konca leta 2025, dodajajo na okoljskem ministrstvu.