Na Markovcu so v noči na 29. december 2018 neznani storilci v več smetnjakov odvrgli močnejše pirotehnično sredstvo, kar je povzročilo manjše razdejanje.

Nedopustno dejanje je povzročilo materialno škodo, lahko pa bi se končalo tudi tragično. Uničevanje tuje lastnine se nekaterim očitno zdi zelo zabavno. Komunalni delavci so odstranili uničene smetnjake in jih zamenjali z novimi.

Kljub večletnim opozorilom policije in drugih akterjev, ki ljudi pozivajo, da se pirotehnična sredstva sploh ne bi uporabljala, če pa se jim posamezniki že ne morejo odreči naj jih uporabljajo varno in po navodilih, mlajši pa skupaj z odraslimi, očitno ne zaležejo. Nasvet, ki ga policisti tudi nenehno poudarjajo je: »Starši otrokom pokažite posledice in jih poučite o nevarnostih, obenem pa bodite dober zgled in se pirotehniki tudi sami odpovejte.«

Bodimo odgovorni, predvsem pa ne uničujmo tuje lastnine!

FOTO: Bojana Dilica

FOTO: Valči Frank Širca

Na Kraljevi ulici v Kopru so zagoreli tudi štirje zabojniki za odpadke.

FOTO: Daniel Klavs