Končuje se prvo koledarsko leto odkar je na čelu Marjetice Koper mag. Alfred Draščić. Po turbolentnem volilnem letu 2018, letošnje leto zaključujemo veliko bolj uspešno in tik pred iztekom lahko napovemo, da bomo leto končali v zelenih številkah. Preberete si lahko intervju z direktorjem in njegov pogled na iztekajoče se leto 2019.

 

  1. Na čelu Marjetice Koper zaključujete prvo koledarsko leto. Mandat ste nastopili sredi leta, točneje meseca maja. Kako kaže podjetju danes?

Podjetje je v letu 2018 zabeležilo približno 200.000 EUR minusa. Dodatno so se v leto 2019 prenesle obveznosti iz projektov t.i. »volilnega leta«, katerih pomanjkljivosti, zaradi prehitre in nedorečene izvedbe saniramo še danes. V mislih imam predvsem Mestni park, ki je kot projekt očesu zelo všečen, ima pa zaradi hitre in nedorečene izvedbe, kopico tehničnih pomanjkljivosti. Praktično ne mine dan, ko zjutraj v poročilu kolegija operative Marjetice Koper, ni vpisa o sanacijah. To so seveda dodatni, neplanirani stroški.

Ob nastopu mandata mi je bilo jasno, da bo treba krepko zategniti pas, da dosežemo redno in ustaljeno poslovanje. To je posledično pomenilo večjo obremenjenost naših redno zaposlenih, ter določene spremembe v načinu delovanja, katere vsi sodelavci še ne sprejemajo najbolje. Pomembno je, da smo sedaj zapluli v obdobje stabilnega poslovanja in lahko začrtamo nove in ambicioznejše cilje.

  1. Govorilo se je o nezadovoljstvu zaposlenih. Kakšna je situacija sedaj?

Nezadovoljstvo zaposlenih v povezavi z novim vodstvom in sanacijskimi ukrepi za izboljšanje finančne kondicije podjetja gredo žal skupaj. S predstavniki sindikata, ter sveta delavcev vodimo odprt in korekten dialog. Res pa je, da v tako kratkem obdobju ne moremo odpraviti pomankljivosti, ki so se kopičile 15 let. Pod prejšnjimi vodstvi se je celo določene delavske pravice ukinilo, ter odsvetovalo ustanavljanje sindikata. Sam sem nastanek sindikata podpiral, kajti znotraj podjetja je korekten sogovornik v pogajanjih za delavske pravice zaželjen.

 

  1. Ne moremo mimo dejstva o katerem so poročali mediji, da je v Kopru najdražji prevzem odpadkov na Obali, ter da so se na piranski in izolski komunali dogovorili s prevzemniki za boljše cene. Kako to komentirate?

Zavedati se je treba, da je bila v Piranu, Izoli, Kopru in Ankaranu cena na položnici za končnega uporabnika – občana,  enaka januarja kot decembra 2019. Do povišanj ali znižanj ni prišlo nikjer.  In to je dejstvo katero šteje, saj je vsaka komunala v službi občanov. Resnih pogovorov in usklajevanj s prevzemniki odpadkov predstavniki Mestne občine Koper in Marjetice Koper še nismo pričeli. Pričakujemo, da se bomo navkljub turbolentnim razmeram in cenam na trgu prevzema, odvoza in predelave odpadkov, z resnimi igralci pričeli sestajati na začetku leta 2020. Vedeti je potrebno, da Marjetica Koper odvozi neprimerljivo večjo količino odpadkov, kot ostala obalna komunalna podjetja, saj deluje na veliko večjem teritoriju in ima veliko več uporabnikov. Od tod izhaja dejstvo da so manjše komunale tukaj v prednosti, saj njihove minorne količine zbranih odpadkov ne obremenjujeo odvoznikov in predelovalcev odpadkov.

Po dobrih pol leta vodenja Marjetice sem vzpostavil model, da podjetje deluje normalno in ne beleži minusov iz poslovanja, ter s tem ne obremenjuje dodatno občinskega proračuna. Za začetek mojega delovanja je bilo to najpomembnejše. Se pa na trenutke resnično sprašujem o viziji, načrtih in dolgoročnosti razmišljanja prejšnjih vodstev. Navkljub obilici evropskih sredstev v preteklih obdobjih, se razen centralne čistilne naprave na Srminu ni naredilo nič posebnega. Sprašujem se, kako je mogoče, da v zadnjih 15 letih nismo razmislili o mehanski sortirnici odpadkov ali večjem kompostniku za predelavo komunalnega blata. Normalno bi bilo premakniti se od zbiralca odpadkov k predelovalcu odpadkov, ter neodvisnosti od cenovno negotovega trga prevzema in odvoza.

  1. Torej, veliko manj sadja in pršutov v letu 2020?

Nekaj sadja še, pršutov pa definitivno ne več. Odgovornost osebe na vodilnem mestu v podjetju z 240 zaposlenimi ni majhna. Prav tako pa naše podjetje v lokalnem okolju igra pomembno vlogo s svojimi 19 miljoni evrov proračuna. Celotna veriga lokalnega gospodarstva sloni na storitvah in dobavi materiala, katerega naročamo za naše delovanje.

Jasno je, da sem človek številk. Poslovanje nekega podjetja gledam predvsem skozi različne finančne kazalnike. Forenzika poslovanja mi ni tuja. Ob pregledu določenih poslov iz preteklosti, na katere so mi namignili zaposleni, se čudim kako so sploh lahko bili sprovedeni. Revizija računskega sodišča je za obdobje 2015 in 2016 odkrila vrsto potencialno spornih praks. Marjetica ni vzpostavila ustreznih notranjih kontrol za zagotavljanje učinkovitosti in skladnosti izbire zunanjih izvajalcev in dobaviteljev z notranjimi akti in z zakoni s področja javnega naročanja in za zagotavljanje objav informacij javnega značaja ter ni sklepala vsebinsko ustreznih pogodb z zunanjimi izvajalci, dobavitelji in prejemniki sponzorskih sredstev. V postopku pridobivanja finančnih naložb ni učinkovito zavarovala interesov, ki jih ima kot javno podjetje, ter ni pridobila ustreznega soglasja nadzornega sveta. Med stroški gospodarskih javnih služb je izkazala stroške, ki niso upravičeni stroški, ki bi nastali zaradi opravljanja dejavnosti in niso potrebni za opravljanje javne službe. Vsebino te domnevno nenamenske potrošnje javnih sredstev smo pregledali in pomankljivosti pospešeno odpravljamo.

  1. Zahvaljujemo se vam za odgovore in vam želimo uspešno vodenje Marjetice tudi v letu 2020.

Hvala za lepe želje. Naj izkoristim priložnost, da na tem mestu zaželim vsem uporabnicam in uporabnikom storitev Marjetice Koper vesele praznike, ter obilo zdravja, sreče in medsebojnega razumevanja v prihajajočem letu.