Občankam in občanom Mestne občine Koper sporočamo, da med paleto različnih storitev, po novem ponujamo tudi urejanje grobnih prostorov. Že dlje časa redno skrbimo za javne poti in brežine štirih pokopališč, sedaj pa smo ponudbo še nekoliko razširili.

Z našimi strokovno usposobljenimi delavci se lahko dogovorite za čiščenje, košnjo ali zasaditev cvetja na grobu vaših svojcev. Cena je prilagojena potrebam posameznika in velikosti grobne parcele. Storitev velja na štirih pokopališčih v našem upravljanju – na Škocjanu, v Bertokih, Kubedu in Sv. Antonu. Pomembna posebnost je tudi ta, da je lahko storitev enkratna ali pa se z nami dogovorite za redno, letno vzdrževanje parcel.

Ureditev grobnih parcel lahko naročite prek telefonske številke 05 66 33 727 ali prek elektronskega naslova daniel.ban@marjeticakoper.si. Dosegljivi smo od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.