V začetku letošnjega leta smo predali v uporabo prvo podzemno zbiralnico odpadkov na Obali. Na Ulici generala Levičnika v Olmu smo s petimi zbiralnicami EcoDip nadomestili več kot 20 običajnih zabojnikov. Večje, 5000-litrske, zbiralnice so namenjene embalaži, papirju in preostanku komunalnih odpadkov, manjši, 3000-litrski, pa steklu in biološkim odpadkom.

Pred velikonočnimi prazniki smo testni ekološki otok opremili z inteligentnim sistemom spremljanja polnosti zabojnikov. “Novi senzorji bodo nadzorovali tudi temperaturo, geolokacijsko označbo, vse podatke pa sproti pošiljali našim tovornjakom za prevzem odpadkov. Razvojni korak v smeri t.im. »pametnih mest« na področju ločenega zbiranja in odvoza odpadkov, smo napovedali že ob postavitvi tega podzemnega ekološkega otoka,” je dejal direktor Marjetice Koper Davor Briševac. Takšne rešitve v prihodnosti optimizirale naše delovne procese in posledično zmanjšale stroške odvoza odpadkov. Zmanjšalo pa se bo tudi število manjših zabojnikov, ter optimizirala načrtovana pot vozil za odvoz odpadkov”.

Gre za testni projekt, s katerim se pripravljamo na prihajajočo shemo sofinanciranja projektov Evropske unije iz področja digitalizacije poslovanja in krožnega gospodarstva. Prihajajoča shema 2021 – 2027 imenovana Zeleni dogovor, zajema manj ukrepov, ki pa so bolj ciljno usmerjeni, obsežnejši in prepoznavnejši, s poudarkom na hitri nadgradljivosti, razširjanju in uporabi. Zaradi nujnosti izzivov so naši razvojni projekti usmerjeni v jasne in opazne kratkoročne do srednjeročne rezultate, ki pa bi lahko prispevali k dolgoročnim spremembam.