Odpadne nagrobne sveče se uvrščajo med komunalne odpadke, ki se ločeno zbirajo, podobno kot druge frakcije odpadkov. Marjetica Koper na vseh pokopališčih v upravljanju zagotavlja možnost ločenene oddaje odpadnih nagrobnih sveč v posebnih zabojnikih, ki so nameščeni na območju pokopališč.

pokopalisce_31102016vojkorotar-6080

V Sloveniji vsako leto prižgemo približno 15 milijonov sveč, kar predstavlja količino približno 6.000 ton. Lani je bilo na slovensko tržišče dana celo nekokolo večja količina sveč, približno 6.300 ton, kar nas uvršča v sam evropski vrh, poleg Poljakov in Avstrijcev.

Odpadno nagrobno svečo sestavljajo ohišje, ki je običajno iz plastike ali stekla, kovinski pokrovček, ostanek voska oz. parafina in elektronska komponenta, če je nagrobna sveča elektronska. Masa odpadne nagrobne sveče predstavlja približno 30 odstotkov mase nove (običajne) nagrobne sveče, saj ob uporabi nagrobne sveče večina voska zgori.

svece_30102016vojkorotar-6067

Glede na velike količine odpadnih sveč, ki predstavljajo potencialno nevarnost za okolje, je to področje urejeno s posebno uredbo, ki določa obveznosti uporabnikov, trgovcev oz. proizvajalcev in izvajalcev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.

Namensko odlaganje odpadnih sveč je dolžnost vseh uporabnikov, saj lahko le tako zagotovijo njihovo pravilno zbiranje, oddajo pooblaščenemu prevzemniku in nadaljnjo reciklažo. V kolikor se odpadne sveče ne ločijo v namenskih zabojnikih, lahko pristanejo v odlagališčih ali sežigalnicah.

Na pokopališčih zbrane odpadne nagrobne sveče prevzame Marjetica Koper, ki jih nato odda o zbiralcem odpadnih nagrobnih sveč, ta jih nato odda predelovalcem. Zbrane odpadne nagrobne sveče se predelajo tako, da ima recikliranje – snovna predelava (npr. priprava plastičnega granulata kot surovina za proizvodnjo novih lončkov za nagrobne sveče) prednost pred energetsko predelavo (ob sosežigu oz. sežigu sproščena energija se porabi za npr. ogrevanje prostora).

svece_30102016vojkorotar-6065

Ravnanje z odpadnimi svečami je organizirano po načelu razširjene odgovornosti proizvajalca. To pomeni, da morajo proizvajalci, pridobitelji (iz držav EU) in uvozniki (iz tretjih držav) za nagrobne sveče, ki jih dajejo na slovensko tržišče na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in upravljavcev pokopališč ter za zbrane odpadne nagrobne sveče, prav tako na svoje stroške, zagotoviti predelavo.

pokopalisce_31102016vojkorotar-6083