Dobro in stabilno poslovanje je omogočilo obsežen program prenove in posodobitve našega voznega parka v zadnjih dveh letih. Med glavnimi cilji te prenove so izboljšanje varnosti zaposlenih in krajanov, zmanjšanje okoljskega vpliva, povečanje učinkovitosti v procesu prevzema odpadkov in zmanjšanje obratovalnih stroškov podjetja iz naslova popravil in porabe goriva.

V tem tednu sta operativno pričeli z delovanjem dve novi delovni vozili. Prvo vozilo za odvoz odpadkov kapacitete kar 14 kubičnih metrov je namenjeno praznjenju večjih 1100-litrskih zabojnikov. Vozilo je opremljeno z avtomatskim stresalnikom zabojnikov, kar omogoča, da delo s tem vozilom poteka veliko hitreje. Drugo vozilo za odvoz odpadkov je kapacitete 7 kubičnih metrov. Omogoča tako praznjenje manjših zabojnikov, kot večjih 1100-litrskih. Ker je nekoliko manjše od prvega, pa je primerno tudi za praznjenje zabojnikov na težje dostopnih mestih. Obe vozili predstavljata nadaljevanje prenove voznega parka v sektorju snaga, kjer smo v letu 2023 že pridobili večje delovno vozilo za odvoz odpadkov kapacitete 20 kubičnih metrov.

V zadnjih dveh letih smo na Marjetici vozni park prenovili s številnimi izboljšavami. Novo vozilo je tako v uporabi tudi za odvoz kosovnih odpadkov, pogrebna služba je pridobila novo delovno vozilo za prevoz pokojnikov, sektor urejanja parkov pa tovorno vozilo z dvigalom. Prehod na zelena vozila z električnimi agregati pa sta predstavljali dve manjši vozili za praznjenje uličnih košev. Program posodobitve voznega parka vključuje zamenjavo starejših, manj učinkovitih vozil z novimi, varčnejšimi in okolju prijaznejšimi modeli. Prenova prispeva k izboljšanju kakovosti storitev, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in prometnih nesreč, ter k večji trajnosti poslovanja.