Na javnih kopališčih, s katerimi upravlja Javno podjetje Marjetica Koper, je ponovno mogoče prhanje. Posebni varčevalni ukrepi, ki so začeli veljati 19. julija so omiljeni, saj se je poraba vode v zadnjem tednu nekoliko zmanjšala.

Znova se je mogoče odžejati na pitnikih, prhe na kopališčih pa delujejo vsak dan med 11. in 13. uro ter med 18. in 20 uro. Urnik so sprejeli župani štirih občin slovenske Istre, ki so tako kopalcem želeli omogočiti prhanje pred odhodom s kopališča.

Z Rižanskega vodovoda Koper so sporočili, da se je po sprejetju varčevalnih ukrepov in priporočil za racionalno rabo vode, poraba nekoliko zmanjšala. Spodbuden podatek, ki kaže na to, da smo se občanke in občani štirih obalnih občin zavedali resnosti problema in se temu primerno odzvali. Še naprej pa pozivamo k bolj racionalni porabi pitne vode, le za najnujnejše namene, ki so osnova za življenje in delo.

Marjetica Koper bo še naprej upoštevala predlagane varčevalne ukrepe. Kjer bo to mogoče bomo za čiščenje ulic, cest in drugih javnih površin še naprej uporabljali alternativne vodne vire, zalivanje zelenic in drugih površin pa bo omejeno na enkrat do največ dvakrat tedensko.