Ločevanje odpadkov je danes nekaj vsakdanjega, a kljub temu uporabniki še vedno delajo napake. Uslužbenci komunalnega podjetja Marjetica Koper stremimo k temu, da iščemo nove rešitve, se trudimo in spodbujamo občane k pravilnem in doslednemu ločevanju odpadkov. Kljub številnim čistilnim akcijam in opozorilom ter vsesplošnemu obveščanju o ločevanju odpadkov, veliko ljudi še vedno ne ve, kako se pravilno ločuje odpadke in kateri odpadki spadajo v kateri zabojnik. Napačno ločeni odpadki onesnažujejo pravilno zbrane ločene frakcije odpadkov in tako povečujejo stroške njihove obdelave.

Marjetica Koper je izdelala celovito strategijo promocije ločevanja odpadkov.  Z različnimi akcijami želimo spremeniti odnos ljudi do odpadkov, zmanjšati njihovo količino ter povečati delež ločeno zbranih frakcij, na račun čim manjšega deleža ostalih odpadkov. Eden od ključnih ukrepov spodbujanja občanov Mestne občine Koper k pravilnemu, predvsem pa doslednemu ločevanju odpadkov je prisotnost “Zelene straže” na ekoloških otokih. Večino ekoloških otokov smo opremili z informativnimi tablami s promocijsko in ozaveščevalno vsebino, ki jo bomo periodično spreminjali. Na vse zabojnike pa bomo tudi nalepili nove informativne nalepke po frakcijah. Nalepke so informativne narave, kar pomeni, da je na njih jasno označeno, kaj v zabojnike sodi in kaj ne. Z zamenjavo smo pričeli v mestnem jedru Kopra, nadaljevali pa bomo tudi po Krajevnih skupnosti po celotni Mestni občini Koper in občini Ankaran. Veliko aktivnosti načrtujemo tudi pri ozaveščanju šolskih in predšolskih otrok, ter mladine. Želimo vam predstaviti ugotovitve “Zelene straže”. V slabem mesecu dni so obiskali petdeset ekoloških otokov. Obiskali so vse ekološke otoke v KS Koper in del ekoloških otokov v KS Olmo, KS Žusterna, KS Semedela ter KS Za gradom. V MO Koper je okrog 600 ekoloških otokov, zato “Zeleno stražo” čaka še veliko dela.

Zakaj “Zelene straže”?

“Zeleno stražo” sestavljajo štirje sodelavci, ki na ekoloških otokih prebivalcem pomagajo pri ločenem odlaganju odpadkov, jim svetujejo, odgovarjajo na morebitna vprašanja, hkrati pa nadzirajo vsebino zabojnikov. Obvestilo o nadzoru ravnanja z odpadki in stanju na posameznih ekoloških otokih pustijo v poštnih nabiralnikih stanovalcev, ki odlagajo odpadke na določen ekološki otok. Vsem gospodinjstvom v nabiralnik priložijo tudi informacijsko tiskovino ABCednik v obliki pahljače, ki uporabniku služi kot pomagalo za pravilno ravnanje z odpadki. »Prvi cilj delovanja zelenih straž ostaja ozaveščanje, o kaznovanju še ne razmišljamo. Tam, kjer bo stanje alarmantno, bomo seveda primorani ukrepati tudi drugače, kar tudi predvideva odlok. A kaznovanje ni želja nikogar. Želja je, da ljudi izobrazimo, podučimo. Seveda pa naše straže ne bodo pozabile prizadevne in okoljsko ozaveščene občane tudi pohvaliti. Namen aktivnosti “zelenih straž” je namreč prijazno spodbujati in izobraževati uporabnike, da tudi sami pripomorejo k skrbi za lepše in bolj čisto okolje. Bodo pa zelene straže v primerih vztrajnega in dolgotrajnega nepravilnega ravnanja z odpadki o tem obvestile tudi občinski inšpektorat, ki lahko tovrstno ravnanje tudi sankcionira,« pove vodja sektorja Snage Marjetice Koper, Danica Škerbec Turk.

UGOTOVITVE “ZELENE STRAŽE”:

Pregledovanje odpadkov je pokazalo, da veliko ljudi še vedno ne ločuje odpadkov pravilno. Najpogostejše napake, ki jih občani delajo v zvezi z (ne)ločevanjem odpadkov je to, da v zabojnike za biološke odpadke ljudje odlagajo vsebino v plastičnih vrečkah. Za to raje uporabimo papirnate vrečke ali biorazgradljive vrečke iz koruznega škroba, ki jih lahko prevzamete na sedežu Marjetice Koper. Povsem v redu je tudi, če biološke odpadke neposredno odlagate v zabojnik rjave barve. Kot naslednjo najpogostejšo nepravilno odlaganje omenjajo kosovne odpadke. Kljub temu, da občanom MO Koper dva krat letno kosovne odpadke tudi brezplačno odpeljemo, jih nekateri še vedno odlagajo na ekoloških otokih poleg zabojnikov. Največ odpadkov, ki tja ne sodijo, “zelena straža” najde v zabojnikih za preostanek odpadkov, oziroma zabojnikih za mešane odpadke črne barve. V črne zabojnike se še vedno nepravilno odlaga embalažo in plastenke, prav tako biološke odpadke. Na terenu opažajo, da nekateri občani zelo dosledno ločujejo papir in steklenice, kar je pohvalno.

O akcijah in napredku “zelene straže” vas bomo tudi sproti obveščali. Računamo na podporo vseh občanov. V MO Koper želimo postati zgled pozitivnega odnosa do okolja in narave.

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE? Lahko nas kontaktirate na tel.št. 05 66 33 700 ali na e-naslov: info@marjeticakoper.si. Z veseljem vam bomo svetovali. V primeru, da ne veste v kateri zabojnik odložiti določen odpadek obiščite spletno stran

 www.abecednik.marjeticakoper.siwww.smetkomarjetko.si ali www.marjeticakoper.si .

Spremljajte nas tudi na našem facebook profilu – Marjetica Koper. Pripravljamo veliko lepega in zanimivega.

Ureditev ekoloških otokov
Informacijske table
Zelena straža pregleduje zabojnike
Pregled nepravilnega ločevanja odpadkov
Nepravilno ločevanje odpadkov
Nepravilno odlaganje kosovnih odpadkov
Razdeljevanje obvestil ter abecednikov