Ob prihajajočih prvomajskih praznikih, ko je pomlad že v polnem razcvetu, so pikniki zelo priljubljen način preživljanja prostega časa. Žal pa ob organizaciji in pripravah pogosto pozabljamo, da je po končanem pikniku potrebno poskrbeti tudi za odpadke.

Vsak izmed nas se verjetno že zaveda, da odpadki ne smejo končati v naravi in le malo truda je potrebno, da tudi na piknikih odpadke zbiramo ločeno in jih nato odložimo v za to namenjene zabojnike. Nikakor si ne smemo predstavljati narave kot „koša za smeti“, ki sprejme vse tisto, kar nam je ostalo po preživljanju prostega časa. Žal se iz izkušenj pri čistilnih akcijah na najbolj priljubljenih točkah v naravi, sprehajalnih poti, okolic rek ali jezer ter gozdov ugotavlja, da predstavljajo največji delež zavrženih odpadkov ravno plastični pribor, posoda, krožniki, kozarci, embalaža pijač ali hrane.

Temu se lahko izognemo na zelo enostaven način, in sicer z dobrim načrtovanjem našega izleta v naravo.

Že pred piknikom nastavimo več vreč ali košev, v katerih se bo ločeno zbiralo embalažo, steklo, biološke odpadke, ostale odpadke in po potrebi tudi papir. Največji delež odpadkov bo gotovo predstavljala embalaža, zato tem odpadkom namenimo več vreč.

Še bolj pa boste prispevali k ohranjanju čistega naravnega okolja in posledično ustvarili manj odpadkov, če boste:

  • kupili nepakirano hrano,
  • se izognili uporabi plastičnega pribora za enkratno uporabo (uporabite navaden ali takšen ki je primeren za kompostiranje),
  • pili svežo vodo iz pipe, ki jo prinesete v stekleni embalaži – izognili se papirnatim prtičkom in na piknik prinesli krpe iz blaga,
  • natančno načrtovali nakupe, da hrana ne bo ostajala,…

Iz spoštovanja do narave in vseh, ki bodo piknikovali za nami, poskrbimo da bo prostor ob koncu piknika vsaj tako čist, kot je bil na začetku. Velja spoštovati osnovno pravilo „odnesi s sabo vse, kar si s sabo prinesel“, narava vam bo vsekakor hvaležna.