V začetku naslednjega tedna bodo gradbeni stroji zabrneli tudi na Bernetičevi ulici na Markovcu, kjer se je Mestna občina Koper lotila sanacije garažne hiše.

V okviru naložbe, težke slabih 84 tisoč evrov, so predvidena elektro inštalacijska dela, rušitvena dela, sanacija sten, stropov, stebrov in nosilcev, ureditev odkapnih profilov, sanacija kanalete in kanalizacije, popravilo strehe svetlobnika in izdelava manjših kovinskih konstrukcij.

V tem tednu bodo na objektu potekala pripravljalna dela, v ponedeljek, 20. avgusta pa je predviden pričetek del, ki se bodo izvajala po etažah. V tem času bo izvajalec del Prejsan d.o.o., v sodelovanju z upravljavcem parkirišč, Marjetico Koper d.o.o., sproti koordiniral in obveščal uporabnike garaže o uporabi posameznih etaž.