Z novim letom znova začenja uspešna akcija zbiranja kosovnih odpadkov „od vrat do vrat“.

Vsa gospodinjstva Mestne občine Koper in Občine Ankaran, ki so vključena v sistem rednega odvoza odpadkov Marjetice Koper, v teh dnevih s položnico za smetarino prejemajo posebno dopisnico, ki jo lahko v spomladanski akciji zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat izpolnijo in do 15. junija 2018 po pošti posredujejo na Marjetico Koper.

Marjetica Koper bo občane, ki bodo poslali izpolnjene dopisnice, poklicala in se z njimi dogovorila o datumu in uri odvoza kosovnih odpadkov.

Naročilo odvoza tudi preko aplikacije Abecednik odpadkov

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov po sistemu „od vrat do vrat“ lahko občani opravijo tudi preko aplikacije Abecednik odpadkov, ki vključuje elektronski obrazec. Uporabniki izpolnijo vsa zahtevana polja in oddajo obrazec v elektronski obliki. Postopek odvoza se nato nadaljuje kot pri klasični dopisnici. Aplikacija je dostopna na naslednji povezavi: https://abecednik.marjeticakoper.si/naroci-odvoz-odpadkov/

Kaj so kosovni odpadki?

Med kosovne odpadke sodijo na primer manjši gospodinjski aparati, veliki gospodinjski aparati, elektronska oprema, vzmetnice, preproge, pohištvo, vrtna oprema iz plastike ali lesa, kopalniška oprema, športna oprema, odpadna embalaža in vsi drugi podobni predmeti, ki jih ni možno oddati v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.

S pravilnim ravnanjem z odpadki izkazujemo našo skrb za okolje

Z akcijo želimo motivirati občane k pravilnemu zbiranju in deponiranju kosovnih odpadkov. V nobenem primeru se namreč kosovni odpadki ne smejo znajti v zabojnikih za ločeno zbiranje odpadkov, ob ekoloških otokih, ali še huje v okolici oz. naravi. Odgovornost vsakega posameznika je, da odpadke pravilno ločuje ter odda, saj se le na takšen način omogoča njihovo pravilno recikliranje in s tem izkazuje dolgoročna skrb za okolje.

Nemarno odvrženi kosovni odpadki slabšajo kakovost bivanja v skupnosti

Kljub vsem možnostim, ki jih Marjetica Koper ponuja za brezplačno oddajo kosovnih odpadkov, se ti še vedno znajdejo ob ekoloških otokih ali na drugih javnih površinah, kar je nedopustno tako z okoljskega kot s civilizacijskega vidika. Poleg tega, da nemarno odvrženi kosovni odpadki škodujejo okolju in naravi, bistveno poslabšajo kakovost bivanja v skupnosti.

Vedno je možna brezplačna oddaja kosovnih odpadkov na zbirnih centrih

Menimo, da sploh ni razlogov za odlaganje odpadkov v naravo, ob ekoloških otokih ali na drugih površinah, saj poleg uporabe storitev brezplačnega odvoza od vrat do vrat, lahko občani Mestne občine Koper in Občine Ankaran kosovne odpadke tudi sami brezplačno oddajo na zbirna centra Srmin oz. Dvori pri Sv. Antonu. Zbirni center Srmin je odprt od ponedeljka do petka, od 6. do 18. ure, ob sobotah od 7. do 15. ure; zbirni center Dvori pri Sv. Antonu pa od ponedeljka do sobote, od 7. do 15. ure.