V torek, 10. aprila 2018, se začenja spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Tudi letos bomo na več lokacijah znotraj območij dveh občin postavila mobilne zbiralnice, na katerih bodo lahko občani odložili gospodinjske nevarne odpadke. Nevarni odpadki morajo biti oddani v originalni embalaži in se med sabo ne smejo mešati, saj lahko le na tak način pravilno ravnamo z njimi v nadaljnjih postopkih.

S posebno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov na želimo občane spodbuditi k temu, da nevarne odpadke pravilno zbirajo in jih hranijo, dokler jih ne oddajo v za to namenjeni akciji.

Med nevarne odpadke iz gospodinjstev spadajo odpadne barve, jedilno in motorno olje, goriva, čistila, razpršila in kozmetika, topila, pesticidi, sijalke, odpadna zdravila, odpadni avtomobilski akumulatorji in baterijski vložki, onesnažena embalaža, prazne tlačne posode in podobni odpadki, ki se ne smejo oddati v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.

Nevarnih odpadkov nikakor ne odlagamo v zabojnike, med druge gospodinjske odpadke ali v okolico, saj so lahko zelo nevarni za zdravje ljudi in živali ter lahko predstavljajo veliko okoljsko grožnjo. Ti odpadki namreč med drugim lahko vsebujejo vnetljive snovi, kisline, svinec, ali druge težke kovine, ki so celo smrtno nevarne.

Spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov se bo začela v torek, 10. aprila v KS Koper – center in KS Žusterna. Na določenih območjih bodo zato postavljeni mobilni zbiralniki, in sicer na parkirišču pri Ukmarjevem trgu (med 11.00 in 12.15), na Dijaški ulici, za dijaškim domom (med 12.30 in 13.45),  konec Krožne ceste (med 14.00 in 15.15), pri križišču Kozlovičeve in Beblerjeve ulice (med 15.45 in 17.00) ter pri križišču med ulico Pot v Gaj in ulico Vena Pilona (med 17.15 in 18.30). Akcija se bo po drugih krajevnih skupnostih nadaljevala vse do 21. aprila 2018.

Seznam postavljenih mobilnih zbiralnic po posameznih krajevnih skupnostih najdete tukaj Marjetica Koper_letak_nevarni_odpadki_2018_4

Za vse uporabnike, ki želijo izkoristiti dodatne možnosti je na voljo aplikacija Abecednik odpadkov, ki deluje na naslovu: https://abecednik.marjeticakoper.si/. V meniju „koledar odvoza odpadkov“ so vključene vse večje akcije zbiranja odpadkov in vneseni aktualni termini odvoza nevarnih odpadkov s premičnimi zbiralnicami. Storitev omogoča enostaven in hiter pregled lokacij zbiranja, z dodatno storitvijo geolociranja zbiralnice oz. zabojnikov (GPS signal nas natančno vodi do izbrane lokacije).

Občani lahko nevarne odpadke tudi sami brezplačno oddajo izven določenih akcij, in sicer na zbirnih centrih v Srminu oz. Dvorih pri Sv. Antonu, vsak dan, od ponedeljka do sobote.