Upravna enota delovnega mesta:
KOPER

Opis del in nalog:
ROČNO OZ. STROJNO ČIŠČENJE IN POMETANJE JAVNIH POVRŠIN (CESTE, ULICE, TRGI, PLOČNIKI, ZELENICE), POBIRANJE SMETI IN ODPADKOV Z JAVNIH POVRŠIN IN NJIHOVO DEPONIRANJE V USTREZNE ZABOJNIKE, PRAZNJENJE ULIČNIH KOŠEV, ODSTRANJEVANJE PLEVELA Z JAVNIH POVRŠIN, EVIDENTIRANJE OKVAR ULIČNIH KOŠEV IN POSREDOVANJE PODATKOV NADREJENIM, EVIDENTIRANJE DRUGIH POSEBNIH SITUACIJ (OLJNI MADEŽI NA JAVNI POVRŠINI, NEPREDVIDLJIVI MADEŽI, POVEČAN OBSEG DELA ZARADI NANAPOVEDANE PRIREDITVE) IN KOMUNICIRANJE Z NADREJENIMI GLEDE SANIRANJA NASTALE SITUACIJE, EVIDENTIRANJE ODLAGANJA KOSOVNIH ODPADKOV NA JAVNIH POVRŠINAH (TUDI OPUŠČENE AVTOMOBILSKE KAROSERIJE) IN KOMUNICIRANJE Z NADREJENIMI GLEDE EVIDENTIRANJA ODLAGANJA KOSOVNIH ODPADKOV NA JAVNIH POVRŠINAH, ODGOVORNOST IN SKRB ZA UREJENOST TERENA, KI GA DELAVEC VODI, PREDLOGI IN POBUDE ZA IZBOLJŠANJE UREJENOSTI IN VZDRŽEVANJA TERENA, ORGANIZIRANO ČIŠČENJE ODJEMNIH MEST SKLADNO Z DOGOVOROM Z NADREJENIM, IZVAJANJE PRIPRAVLJENOSTI NA DOMU PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA PODJETJA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z DOGOVOROM.

Izobrazba:
osnovnošolska
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Znanje jezikov:
slovenski jezik: razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 4 mesece
Poskusno delo:
ni zahtevano
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidata:
ANIKA KOCJANČIČ, telefon: 05/66-33-707, e-naslov: anika.kocjancic@marjeticakoper.si
Naslov: Ulica 15.maja 4, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

  • Datum objave: 15. 06. 2022
  • Prijava do: 23. 06. 2022
  • Število delovnih mest: 6
  • Določen čas (4 mes.)
  • 40 ur/teden
  • osnovnošolska