Ena izmed prvih nalog, ki jih je prevzela pravkar imenovana v. d. direktorice Marjetice Koper Azra Rešić, je ureditev problematike oddaje embalaže prevzemnikom, ki se na zbirnem centru na Srminu kopiči že več mesecev. Po ocenah gre za 400 ton nakopičene plastične embalaže, ki ni bila oddana prevzemnikom od oktobra lani dalje.

Kot je znano, so težave zaradi neprevzemanja odpadne embalaže kulminirale v drugi polovici lanskega leta, ko so družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), po njihovem mnenju, že dosegle predvidene letne kvote prevzema in zato prevzem prekinile.

Vlada je na pobudo ministrstva za okolje sicer oktobra lani interventno sprejela uredbo, ki je komunalnim podjetjem omogočila, da samostojno izberejo prevzemnika odpadne embalaže, pri čemer je država zagotovila sredstva za novo nastale stroške prevzema. Marjetica Koper je na podlagi sprejete uredbe dvakrat izvedla postopek zbiranja ponudb za prevzem odpadne embalaže, vendar se prevzemniki niso odločili za oddajo ponudbe, saj naj bi bile cene, ki jih je država določila za prevzemnike, prenizke in naj ne bi krile stroškov prevzema in prevoza oziroma naj ne bi imeli prostih kapacitet za prevzem.

Na podlagi zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju z odpadno embalažo in nagrobnimi svečami, ki ga je državni zbor sprejel decembra lani, si je zbirni center pred dnevi ogledal inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor in predstavniki družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Z navedenim zakonom je namreč država prevzela nase obveznost zagotoviti prevzem in obdelavo nakopičene odpadne embalaže, izvršitev te obveznosti pa je naložena ministrstvu, ki bo na podlagi izvedenega javnega naročila izbralo prevzemnika teh odpadkov.

V. d. direktorice Marjetice Koper Azra Rešić je že po prvem dnevu od prevzema vodenja družbe kot prioriteto postavila oddajo in čim prejšnji začetek odvoza v lanskem letu zbrane in neprevzete odpadne embalaže iz zbirnega centra Srmin, Ta bi se lahko na podlagi interventnega zakona in intenzivnimi pogovori z DROE pričel že s februarjem 2019