V sredo, 23. marca 2022, se začenja prvi krog deratizacije javnega kanalizacijskega omrežja na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Deratizacijo, ki jo bomo izvajali v sodelovanju s podjetjem Radit, bomo opravili na podlagi prijav občank in občanov ter potreb, ki so se izkazale ob rednem izvajanju gospodarske javne službe.

Da bi bili postopki čim bolj učinkoviti, občanke in občane prosimo, da z dvorišč in drugih površin odstranite vse odpadke hrane, smeti in drugo navlako, prav tako prosimo, da odpadne hrane ne mečete v stranišča oz. odtoke. Ob tem vas še pozivamo, da nam sproti sporočate pojav glodavcev ob/v javnem kanalizacijskem omrežju, saj se prioritetna mesta izvedbe deratizacije določajo glede na prijave občanov v tekočem letu. Na podlagi lanskoletnih izkušenj še pozivamo, da se občanke in občani pridružite akciji in deratizacijo na lastne stroške izvedete tudi v stanovanjskih blokih in zasebnih objektih, saj bo uspešna le, če bo sočasno opravljena na celotnem območju.

Deratizacija bo potekala prilagojeno in ob doslednem upoštevanju veljavnih ukrepov NIJZ, sledili bomo tudi priporočilom obeh občin. Za več informacij in vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi na elektronskem naslovu kanalizacija@marjeticakoper.si ali telefonski številki 05 66 33 801 oziroma na naslovu izvajalca radit@siol.net ali na telefonski številki 068 138 831.