V tem tednu so naši sodelavci pričeli s postavitvijo prve polpodzemne zbiralnice odpadkov na Obali. Na stičišču Ulice generala Levičnika in Ulice Istrskega odreda v Olmu bo podzemni ekološki otok pričel služiti svojemu namenu v prihodnjem tednu-

Sodobno zasnovane in visoko kakovostne posode bodo nadomestila več kot 20 običajnih zabojnikov za odpadke, saj bodo na novo umeščene tri zbiralnice s kapaciteto 5000 litrov in dve s kapaciteto 3000 litrov. Večje zbiralnice bodo namenjene frakcijam mešanih komunalnih odpadkov, odpadne embalaže in papirja, manjše pa odpadnemu steklu in biološkim odpadkom. Ta razvojni projekt na področju zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov bo vir referenčnih podatkov za nadaljnjo umestitev podobnih zbiralnic.

Kar 70 odstotkov prostornine zabojnikov je pod zemljo, s čimer dozežemo prihranek prostora na enaki tlorisni površini in posledično skladnejši videz okolice. Primerna temperatura tal pa pripomore tudi k zmanjšanju morebitnih neprijetnih vonjav. Poleg vsega gravitacijsko odlaganje zmanjša tudi volumen vseh odpadkov.

Zbiralnice EcoDip so plod znanja slovenskega podjetja Aplast. Začetki segajo v leto 2004, danes pa te zbiralnice obratujejo v Zahodni Evropi, Skandinaviji in Sloveniji. “Testni ekološki otok bomo v nadaljevanju opremili tudi z inteligentnim sistemom spremljanja polnosti zabojnikov. Gre za velik razvojni korak v smeri “pametnih mest” na področju ločenega zbiranja in odvoza odpadkov. Hkrati gre tudi za optimizacijo delovnega procesa saj se zmanjšuje strošek odvoza, zmanjša se število manjših zabojnikov ter optimizira načrtovana pot vozil”, je pojasnil direktor Marjetice Koper Davor Briševac.

Pri uporabi in oddaji odpadkov v nov, sodoben ekološki otok, direktor Briševac občanke in občane naproša za še doslednejše ločevanje odpadkov, saj je za optimalno delovanje podzemnih zbiralnic potrebno vestno ločevanje različnih frakcij.