Mestna občina Koper in Marjetica Koper se lahko pohvalita s prvo podzemno zbiralnico odpadkov, ki smo jo uredili na stičišču Ulice generala Levičnika in Ulice Istrskega odreda v Olmu. Nov ekološki otok nadomešča več kot 20 običajnih zabojnikov, kar bo med drugim omogočilo učinkovitejšo rabo prostora in znižanje stroškov odvoza odpadkov.

Skupno pet podzemnih zbiralnic EcoDip, tri s kapaciteto 5.000 litrov in dve s kapaciteto 3.000 litrov, predstavlja novost na področju zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v Kopru. Večje zbiralnice so namenjene mešanim odpadkom, odpadni embalaži in papirju, manjši dve pa steklu in biološkim odpadkom. Gre za razvojni projekt Marjetice Koper, ki bo osnova za postavljanje podobnih podzemnih zbiralnic v prihodnje. V načrtu je tudi oprema s pametnim sistemom spremljanja polnosti zabojnikov. Z novimi zbiralnicami smo še dodatno optimizirali delovne procese, načrtovano pot vozil in stroške odvoza.

Zbiralnice so delo slovenskega podjetja Aplast in že obstajajo predvsem v Zahodni Evropi in Skandinaviji, najdemo pa jih lahko tudi drugje po Sloveniji. Več kot dve tretjini zbiralnice je pod zemljo, kar prinaša prihranek prostora. Videz ekološkega otoka, ki nadomešča več kot 20 običajnih zabojnikov za odpadke, je skladnejši z okolico, zaradi hladnosti tal pa oddaja tudi manj neprijetnih vonjav.

Ob uporabi tega ekološkega otoka naprošamo vse občanke in občane, da ste še posebej pozorni pri pravilnem ločevanju in odlaganju odpadkov. Samo tako bomo lahko v popolnosti izkoristili prednosti tega trajnostno naravnanega produkta. Vsem se že vnaprej zahvaljujemo.