Komunalna infrastruktura v Mestni občini Koper je od včeraj bogatejša za dve zbirni posodi za odpadno jedilno olje. Uporabljeno olje za pripravo jedi in konzerviranje hrane lahko občani po novem brezplačno oddate na prvem podzemnem ekološkem otoku na Ulici generala Levičnika v Olmu in na Garibaldijevi ulici v središču mesta.

Vse občane prosimo, da ste pri zbiranju in oddaji odpadnega jedilnega olja še posebej pozorni na nekaj pomembnih navodil. Olja je strogo prepovedano odvajati v javno kanalizacijo, čistilne naprave ali greznice. Enako velja za kakršnokoli odvajanje neposredno v vode ali v tla. Takšno početje, zaradi visoke organske obremenitve, popolnoma onemogoči naraven razkroj in življenje mikroorganizmov. Zelo pomembno je, da jedilna olja ne mešate z drugimi vrstami olj, kot je denimo motorno, saj takšna olja onemogočajo ustrezno nadaljnjo predelavo. Olje je potrebno pred oddajo tudi ohladiti in precediti.

Odpadno jedilno velja za zelo koristno surovino, saj se ga predela v biodizel. Iz enega litra olja po nekaterih podatkih nastane kar 90% ekološkega goriva biodizla, ki je za okolje bistveno manj škodljiv od običajnih goriv. Takšno gorivo ne vsebuje žveplovih kislin in benzena, je nestrupeno in proizvede zelo malo izpustov ogljikovega monoksida.

V namen širitve te komunalne infrastrukture se je naše podjetje s partnerji (Osnovna šola Koper in Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper) prijavilo na zadnji razpis LAS EKSRP 2021 v izvedbi Središča Rotunda. Prek projekta SCOR – »Smart city oil reuse«, bi ob odobritvi predvidenih sredstev, to komunalno infrastrukturo lahko razširili tudi na podeželje. Projekt sicer predvideva dodatnih 15 zbiralnic, ki bi bile opremljene s senzorji in sistemom preverjanja količin jedilnega olja.