Do srede, 8 septembra 2023, sprejemamo prijave na razpis za štiri prosta delovna mesta Komunalni/a delavec/ka za zbiranje odpadkov. Trajanje zaposlitve je 12 mesecev za polni delovni čas, izkušnje niso potrebne, zahtevana pa je osnovnošolska izobrazba.

Delavec/ka je zadolžen/a za nakladanje odpadkov na komunalno vozilo, upoštevanje navodil voznika komunalnega vozila glede urejenosti odjemnih mest in varnosti pri delu, odstranjevanje in transport odpadkov do komunalnega vozila, čiščenje odjemnega mesta po izpraznitvi zabojnikov, evidentiranje morebitnih umazanih ali poškodovanih zabojnikov, evidentiranje kosovnih odpadkov na odjemnih mestih ali v bližnji okolici, pomoč pri čiščenju vozila po opravljenem delu, odgovornost in skrb za urejenost terena, za katerega je ekipa komunalnega vozila zadolžena in pripravljenost na domu glede na potrebe po nalogu vodje ali direktorja.

Prijave na prosta delovna mesta lahko pošljete po navadni pošti na naslov Marjetica Koper d.o.o., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper. Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate prek elektronskega naslova kadrovska@marjeticakoper.si ali na 05 66 33 707.