Število sklenjenih parkirnih na parkiriščih v upravljanju Marjetice Koper s sodobnimi sistemi plačila redno presega mejo 10.000 na mesec. Podatek je spodbuden, če pomislimo, da je ob uvedbi sistema SMS parking junija 2015 s to storitvijo v prvem mesecu bilo sklenjenih „le“ 1.609 parkirnin.

K povečanju uporabe alternativnih in sodobnih oblik plačevanja parkirnine je prispevala tudi uvedba mobilne aplikacije ParkMeWise, ki je nadgradila sistem plačila parkirnine SMS Parking in je od 1. julija 2016 brezplačno dostopna za naprave, ki delujejo na platformah Android in iOS. Aplikacija je na voljo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku in je uporabna tudi za tujce, ki bi želeli skleniti ali podaljšati parkirnino brez tiskanja parkirnega listka. Aplikacijo ParkMeWise je izdelalo podjetje 2mobile, ki je z Marjetico Koper razvilo tudi zelo uspešen sistem plačila parkirnine s kratkimi SMS sporočili.

Večanje pribljubljenosti novih sistemov plačila parkirnine ne preseneča, saj ti spreminjajo „star“ koncept tiskanja parkirnega listka za sklenitev ali podaljšanje parkirnine, ki od uporabnikov terjajo iskanje drobiža, pot od avtomobila do parkomata in nazaj, podaljševanje parkirnine z nakupom novega listka in tem povezano peš potjo. Uporabnikom omogočajo natančen nadzor nad plačilom ali podaljšanjem parkirnine na daljavo. S tem se lahko uporabniki izognejo plačilu globe oz. nadomestilu za neplačano parkirnino.

Informacija o sklenjenih parkirninah po mesecih

Leto 2015

Junij 1609
Julij 2359
Avgust 3047
September 4160
Oktober 5124
November 5483
December 5925

Skupaj leto 2015: 27.707

Leto 2016

Januar 5993
Februar 6632
Marec 8852
April 8274
Maj 8925
Junij 9285
Julij 7728
Avgust 8039
September 10225
Oktober 10393
November 10696
December 11909

Skupaj leto 2016: 106.951

Top 5 con, kjer se najbolj uporabljajo mobilne storitve plačila parkirnine

1) KP33 Za Tržnico
2) KP1 Za Banko Koper
3) KP5 Ukmarjev trg
4) KP3 Trg Brolo
5) KP16 Zeleni park

Top 5 posameznih uporabnikov, po številu mobilno sklenjenih parkirnin v letu 2016

1) 679 sklenjenih parkirnin
2) 607 sklenjenih parkirnin
3) 528 sklenjenih parkirnin
4) 440 sklenjenih parkirnin
5) 431 sklenjenih parkirnin