Ravnanje z odpadki je zelo široko področje, ki je v sodobni družbi tesno povezano s koncepti varovanja okolja, trajnostne rabe virov in krožnega gospodarstva.

Marjetica Koper se kot izvajalec najpoembnejših dejavnosti s področja varstva okolja v lokalni skupnosti zaveda odgovornosti pri zagotavljanju kakovostnih storitev in primerne infrastrukture za ravnanje z odpadki.

Vendar same storitve po sebi ne zagotavljajo ustreznega ravnanja z odpadki v celotni verigi, ki se začenja v vsakem gospodinjstvu. Tudi zato Marjetica Koper svoje dejavnosti dopolnjuje z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi programi, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam in generacijam.

Letos smo z izobraževalnimi programi že tretje šolsko leto zapored prisotni v vseh šolah in vrtcih v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, kjer v okviru rednih šolskih programov namenjamo po eno učno uro čisto vsem najmlajšim občanom. Letos program izvajamo z Zavodom Nomed iz Kopra.

S programi, ki so individualno prilagojeni vsem starostnim skupinam otrok, bomo v šolskem letu 2017/2018 obiskali več kot 6.000 otrok v obeh občinah in z njimi gradili zeleno družbo prihodnosti.

Z redno prisotnostjo v predšolskih in šolskih ustanovah želimo prispevati k izgradnji temeljev družbene okoljske kulture in zavesti. Neformalni izobraževalni programi Marjetice Koper so namreč zastavljeni zelo široko. Poleg principov pravilnega ločevanja in odlaganja odpadkov, otrokom skozi zabaven in interaktiven program podamo tudi širši vpogled v pojme trajnostnega razvoja, ohranjanja naravnih virov, zmanjšanja potrošnje in pametne uporabe izdelkov ter ponovne uporabe. Koncepti, s katerimi se bodo mladi dnevno soočali že v bližnji prihodnosti.

Program se bo zaključil s koncem šolskega leta 2017/2018, ko načrtujemo skupno srečanje s predstavniki vseh razredov na veliki okoljski prireditvi v Kopru.