Mestna občina Koper je sredi tega meseca našemu podjetju predala v upravljanje sodobno nadzemno Parkirno hišo Sonce za poslovnim objektom Barka, ki ima v treh etažah kapaciteto za 464 vozil. Uporabniki jo boste lahko do konca leta uporabljali brezplačno, občina pa je z namenom spodbujanja učinkovitejšega javnega potniškega prometa prilagodila tudi linije mestnega avtobusnega prevoza in razširila območje prevozov s Kurjerco. Odprtje nove parkirne hiše s koncertom skupine Tabu so pozdravili številni obiskovalci.

V okviru 5,8 milijona evrov vredne naložbe je koprska občina izboljšala prometno logistiko v enem od večjih mest v Sloveniji, saj parkirna hiša, ki deluje po sistemu P + R, omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim prevozom. V sodelovanju s podjetjem Arrivo, d. o. o., ki izvaja javni mestni potniški promet, je zato prilagodila linije avtobusnega mestnega prometa tako, da avtobusi omogočajo pogost prevoz dnevnih uporabnikov parkirne hiše. Poleg tega je posodobila obstoječo infrastrukturo in v neposredni bližini parkirne hiše vzpostavila dve novi avtobusni postajališči. Da bi ljudi še dodatno spodbudila, da se odločijo za bolj trajnostno in okolju prijazno pot do cilja, je občina razširila območje brezplačnih voženj na klic s Kurjercami, ki so doslej vozila le po mestnem jedru. Informacije o voznem redu so objavljene na uradni spletni strani Arrive.

Parkirna hiša Sonce bo spodbujala tudi trajnostno mobilnost. V prihodnje bo občina streho pokrila s sončno elektrarno, v njej pa bo 48 parkirnih mest namenila električnim avtomobilom, ki se bodo tako polnili iz obnovljivega vira energije, je ob otvoritvi dejal župan koprske občine, Aleš Bržan. Z izgradnjo parkirne hiše si je občina zagotovila tudi prostor za gradnjo novega zdravstvenega centra, ki bo uporabnicam in uporabnikom na tej lokaciji bistveno dostopnejši kot zdaj, ko so zdravstvene dejavnosti razdrobljene po celem mestu.

Parkirna mesta v novi garažni hiši so širša in bolj prilagojena sodobnim vozilom. Od skupno 464 parkirnih mest v treh etažah jih je 24 namenjenih invalidom, deset staršem z otroki, 48 pa električnim avtomobilom. Uvoz in izvoz v parkirno hišo sta urejena po dodatnem zavijalnem pasu neposredno z Ankaranske ceste, ki omogoča nemoten potek prometa tudi v primeru daljše čakalne vrste. Promet v garaži je organiziran po enosmernem vozišču, ki razmejuje obojestransko urejena pravokotna parkirna mesta, s prehodi, urejenimi na sredini objekta, pa bo prehajanje med posameznimi etažami hitro in enostavno.

V novi parkirni hiši bo do konca leta omogočeno brezplačno parkiranje za vse uporabnike, s tem pa tudi brezplačna uporaba mestnega avtobusnega prevoza s tamkajšnjih vstopnih točk.