Z današnjim dnem smo pričeli z deljenjem rumenih individualnih zabojnikov za ločeno odlaganje mešane komunalne embalaže. Po lanskoletni jesenski akciji v Bertokih, bodo tokrat prišla na vrsto gospodinjstva v Pobegih.

V Krajevni skupnosti Pobegi-Čežarji bomo razdelili 104 zabojnike prostornine 240 litrov. Zajetih bo 128 gospodinjstev, oziroma 416 oseb. Plastična embalaža danes predstavlja več kot 50 odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev, zato bomo prilagodili tudi urnik odvoza. Tedensko bomo tako odvažali izmenično embalažo iz rumenih zabojnikov in mešane komunalne odpadke iz črnih zabojnikov. Odvoz bioloških odpadkov bo ostal nespremenjen.

Zabojnike bodo vsi krajani prejeli brezplačno, dosledno ločevanje in odlaganje plastične ter kovinske embalaže, pa je v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki obvezno. Posameznik, ki odpadkov ne zbira ločeno, se lahko kaznuje z globo v višini 100 evrov. Vse uporabnike vljudno prosimo, da dosledno upoštevate urnike odvoza, ki jih boste v prihodnjih dneh prejeli po pošti. Zabojnike namestite na odjemno mesto najkasneje do 6. ure na dan odvoza ter jih po izpraznitvi še isti dan vrnete na zbirno mesto.