V okviru širitve pokopališča Škocjan so se na severno-vzhodnem delu pokopališča (nad staro cesto v smeri proti Bertokom) že začela gradbena dela za novo grobno polje s 64 klasičnimi in 60 talnimi žarnimi grobovi.

pokopališče3

Investicijo v višini 100 tisoč evrov, brez DDV, bo krila Mestna občina Koper iz proračuna in jo vodi Marjetica Koper, izvajalec del pa je družba Ginex International iz Nove Gorice. Dela bodo zaključena najkasneje do 30. oktobra 2016.

pokopališče1

Razširitev zajema izvedbo geodetskih del, zemeljski izkop, izdelavo podpornega zidu, izgradnjo meteorne in drenažne kanalizacije z ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo vodovoda in razvodnega omrežja, ureditev 64 klasičnih in 60 talnih žarnih grobov, ureditev površin grobnih polj, urejanje pohodnih poti, ozelenitev območja in postavitev ograje na območju razširitve.