Trenutno potekajo gradbena dela za razširitev pokopališča Škocjan v Kopru.

Dela izvaja podjetje Ginex International, d. o. o., iz Nove Gorice, pogodbena vrednost del je 123.368,51 evrov (brez davka na dodano vrednost).

V okviru del so predvideni izkop zemljine ter ureditev nasipov in podpornih zidov, končna ureditev površin grobnih polj, pohodnih poti, sistema odvodnjavanja, drenaže in meteorne kanalizacije, namestitev javne razsvetljave ter izvedba vodovodnih del. Območje bomo po zaključenih gradbenih delih tudi ozelenili.

V letošnji fazi razširitve je predvidena izgradnja 167 žarnih in 76 talnih grobov.

Pripravljalna dela so se začela avgusta, zaključek del je predviden do konca novembra letos. Investicija je krita s proračunskimi sredstvi Mestne občine Koper.