Nov koprski mestni park ob Semedelski promenadi je v zgolj slabem letu in pol postal ena bolj priljubljenih točk domačinov in turistov. V času povečanega obiska je ključno, da uporabniki spoštujejo pravila obnašanja, saj bomo le na ta način zagotovili, da bi se v parku vsi počutili varno in udobno ter da bi prostor ostal čist in urejen. S tem namenom sta Mestna občina Koper in Marjetica Koper okrepili nadzor nad pravilnim načinom uporabe te zelene mestne oaze.

Čeprav na obrobju parka stoji več obvestilnih tabel, ki obiskovalce seznanjajo s pravili obnašanja, je v času povečanega obiska zaznati več kršitev. Park je namenjen izključno pešcem, v njem ni prostora za motorna kolesa, kolesa, skiroje, rolke, rolerje oziroma kotalke. Vsa prevozna sredstva lahko obiskovalci v času obiska parka parkirajo na stojalih za kolesa ob vhodu (s Piranske ceste in tržnice) v park.

Posebna pravila veljajo tudi za lastnike psov, ki morajo upoštevati občinske predpise in svoje ljubljenčke po parku voditi s povodcem, izjema je ograjeni del parka, namenjen štirinožnim prijateljem, kjer se lahko ti prosto gibljejo. Poleg tega je odgovornost in dolžnost lastnikov, da za svojimi psi poberejo iztrebke, saj javno zelenico uporabljajo tudi drugi, med njimi otroci.

V parku prav tako ni dovoljeno taboriti, kuriti ognja oziroma požigati trave, trgati cvetja, uničevati drevja oziroma grmovja, hraniti živali, odlagati smeti, cigaretnih ogorkov in ostankov hrane ter uživati alkoholne pijače. Uporabnike ob tem še obveščamo, da voda v vodometu, jezeru in brzicah ni primerna za kopanje.

O pravilih obnašanja v parku bodo uporabnike odslej obveščali nadzorniki Marjetice Koper in občinski redarji, ki bodo večkrat dnevno prisotni na terenu ter skrbeli za varnost in dobro počutje obiskovalcev. V parku bodo bolj prisotne tudi službe, ki skrbijo za odvoz smeti in urejenost javnih zelenic.

Občanke in občane ter druge uporabnike pozivamo k skrbnemu in odgovornemu ravnanju ter spoštovanju pravil, saj bomo le tako dosegli, da se bo v parku vsak obiskovalec počutil varno in prijetno. Če uporabniki kljub opozorilom ne bodo spoštovali pravil obnašanja, bodo občinski redarji prisiljeni ukrepati. Predvidena globa za kršitve zgoraj navedenih prepovedi (72. člen Odloka o cestah in javnih površinah https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/09/11—odlok-o-obcinskih-cestah-in-javnih-povrsinah—cistopis—razglas.pdf) za fizične osebe znaša 200 evrov, za pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa 2.000 evrov, pri čemer mora odgovorna oseba podjetja plačati dodatnih 500 evrov.