Smetko Marjetko je na svoji poti glasnika ohranjanja čistega okolja obiskal otroke Vrtca Koper – enota Žogica. Otroci so Smetku Marjetku pokazali, da znajo pravilno ločevati odpadke in ga s svojim znanjem povsem navdušili.