Smetko Marjetko je včeraj obiskal otroke vanganelskega vrtca Pikapolonica, s katerimi se je učil previlnega ravnanja z odpadki. Otroci so Smetku Marjetku pokazali, kako pravilno ločujejo odpadke in tako skrbijo za ohranjanje čistega okolja. Bravo Pikapolonice!