V torek, 16. februarja, so se v Kopru srečali predstavniki Marjetice in Mestne občine Koper ter Komunale in Mestne občine Nova Gorica. Na delovnem sestanku sta si po velikosti primerljivi komunalni podjetji izmenjali primere dobrih praks in razvojne projekte, ki jih čakajo v prihodnjih letih.

Pogovori so potekali v smeri iskanja sinergij na trgu potencialnih dobaviteljev, ter možnostmi za sodobno in učinkovito digitalizacijo poslovanja. Na terenu so si direktor Marjetice Koper Davor Briševac, direktor Komunale Nova Gorica Darko Ličen in predstavniki obeh občin ogledali našo podzemno zbiralnico odpadkov v Olmu, ki je prva takšne vrste na Obali.

V luči medsebojnega sodelovanja bo sledil obisk predstavnikov našega podjetja v Novi Gorici, kjer nam bodo predstavili digitalizacijo in optimizacijo poslovanja tamkajšnjega komunalnega podjetja.