Od ponedeljka, 20. 5. 2024, pa vse do nedelje, 16. 6. 2024, bodo lahko občani koprske in ankaranske občine brezblačno oddali odpadke zelenega reza. Na dopisu, ki so ga vsa gospodinjstva prejela ob aprilski položnici za smetarino, so označeni točni termini in vse lokacije odjemnih mest.

Zeleni 5-kubični zabojniki, ki bodo postavljeni v 15 krajevnih skupnostih Mestne občine Koper in Občini Ankaran, so namenjeni izključno oddaji zelenega reza. Mednje sodijo obrezano vejevje, grmičevje, pokošena trava, ostanki žive meje, odpadno listje, ovenele rože in zemlja. Oddaja zelenega reza je za občane, ki so vključeni v sistem rednega odvoza komunalnih odpadkov, brezplačna.

V primeru, da so zabojniki polni, lepo prosimo, da nam to sporočite na telefonsko številko 05 66 33 766 ali na elektronski naslov info@marjeticakoper.si. Ob tem sporočamo, da je odlaganje drugih vrst odpadkov v ali ob zabojnike strogo prepovedano in se po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki lahko kaznuje z globo v višini 100 evrov.

Vsem občankam in občanom se že vnaprej zahvaljujemo za aktiven doprinos k čistejšemu, skupnemu okolju.