Začetek pomladi je že tradicionalno čas, ko na Marjetici izvedemo akcijo brezplačnega prevzema nevarnih odpadkov. Letošnja bo potekala od torka, 26. marca, do sobote, 6. aprila. Premična zbiralnica bo v tem času obiskala kar 60 različnih lokacij v 22 krajevnih skupnostih Mestne občine Koper in Občino Ankaran. Letak z urnikom in odjemnimi mesti ste občani prejeli s februarsko položnico za redni odvoz odpadkov.

Občanke in občani lahko nevarne odpadke oddate ob obisku vašega kraja, v primeru odsotnosti pa jih lahko kadarkoli pripeljete in brezplačno oddate tudi na Zbirnih centrih Sermin ali Dvori. Pri nevarnih odpadkih je še posebej pomembno, da z njimi ravnate pravilno, saj so lahko za naše okolje izjemno škodljivi. Kemikalije, ki jih vsebujejo ti odpadki, so še posebej nevarne pri sežigu in pri predelavi organskega dela komunalnih odpadkov. Ob nepravilnem ravnanju lahko ti odpadki v fazah razkroja ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Pri oddaji morajo biti odpadki obvezno v originalni embalaži, zaradi posebnega ravnanja z njimi. Potrebno jih je zbirati ločeno po skupinah in jih nikakor ne smete mešati med seboj.

Med nevarne odpadke sodijo:

  • baterije in akumulatorji
  • odpadna zdravila in zdravila s pretečenim rokom uporabe
  • kozmetični izdelki
  • deli elektronskih naprav
  • pesticidi
  • čistila in topila
  • barve in laki
  • različna svetila ter
  • motorna in jedilna olja.

Akcija je brezplačna, termine in zbirna mesta pa lahko preverite tudi v dokumentu na dnu spletne strani. Za vsa dodatna vprašanja nas lahko pokličete na telefonsko številko 05 66 33 700 ali nam pišete na elektronski naslov info@marjeticakoper.si.