Akcija zbiranja kosovnih odpadkov „od vrat do vrat“ je ob bližajoči se pomladi v polnem teku. Delavci Marjetice Koper tako vsakodnevno odvažajo kosovne odpadke po mestu in v zaledju Mestne občine Koper.

Vsa gospodinjstva Mestne občine Koper in Občine Ankaran, ki so vključena v sistem rednega odvoza odpadkov Marjetice Koper s položnico za smetarino prejemajo posebno dopisnico, ki jo lahko v spomladanski akciji zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat izpolnijo in do 15. junija 2018 po pošti posredujejo na Marjetico Koper.

Marjetica Koper bo občane, ki bodo poslali izpolnjene dopisnice, poklicala in se z njimi dogovorila o datumu in uri odvoza kosovnih odpadkov.

Naročilo odvoza tudi preko aplikacije Abecednik odpadkov

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov po sistemu „od vrat do vrat“ lahko občani opravijo tudi preko aplikacije Abecednik odpadkov, ki vključuje elektronski obrazec. Uporabniki izpolnijo vsa zahtevana polja in oddajo obrazec v elektronski obliki. Postopek odvoza se nato nadaljuje kot pri klasični dopisnici. Aplikacija je dostopna https://abecednik.marjeticakoper.si/naroci-odvoz-odpadkov/

Poleg uporabe storitev brezplačnega odvoza od vrat do vrat, lahko občani Mestne občine Koper in Občine Ankaran kosovne odpadke tudi sami brezplačno oddajo na zbirna centra Srmin oz. Dvori pri Sv. Antonu.

Zbirni center Srmin je odprt od ponedeljka do petka, od 6. do 18. ure, ob sobotah od 7. do 15. ure; zbirni center Dvori pri Sv. Antonu pa od ponedeljka do sobote, od 7. do 15. ure.