Na včerašnjem večurnem usklajevanju glede preostalih stavkovnih zahtev, sta vodstvo podjetja in stavkovni odbor dosegla kompromis.

Ob že rešeni stavkovni zahtevi glede sklenitve kolektivnega nezgodnega zavarovanja je novo vodstvo ugodilo zahtevi stavkovnega odbora o povišanju plač za 3,65%. Podjetje bo to povišanje izpeljalo s 01.03.2020.

Direktor Davor Briševac je v pogovorih jasno izrazil razumevanje za nezadovoljstvo na strani zaposlenih, kateri takega usklajevanja plač niso bili deležni od leta 2012.

V ta namen je bilo govora tudi o izvenstavkovnem predlogu, o pričetku pogajanj za sklenitev nove podjetniške kolektivne pogodbe, kjer se je vodstvo strinjalo o takojšnjem pričetku pogajanj s ciljem sklenitve le-te do 01.06.2020.

Podjetje bo sredstva za namen povišanja plač zagotovilo z optimizacijo poslovnih procesov, ter iskanjem notranjih resursov.