Zelena straža je edinstven okoljsko in družbeno odgovoren projekt, ki smo ga snovali z Rdečim križem Koper in Mestno občino Koper ter Občino Ankaran.

Zelena straža je del projekta “Gremo naprej! Obalna Eko Iniciativa”, nosilca Rdeči križ Koper, ki je program prijavil v okviru razpisa za socialno aktivacijo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program je edini, ki ga je ministrstvo potrdilo v celotni primorski regiji.

Program je sestavljen iz več sklopov, vsi predvidevajo aktivno vključevanje projektnih sodelavcev, z namenom spodbujanja enakih možnosti in približevanja trgu dela.

Projekt je v celoti okoljsko naravnan. Zeleno stražo sestavlja ekipa, ki bo bdela nad ravnanjem ljudi do okolja in spodbujevala trajnostno in odgovorno ravnanje, še zlasti na zelo občutljivih nravnih območjih, ki niso tako izpostavljeni očem, kot so gozdne in sprehajalne poti ali priobalni deli.

Zelena straža bo postala sestavni del življenja v lokalni skupnosti, saj bodo udeleženci programa kot svetovalci prisotni tudi na vseh območjih, kjer je ravnanje z odpadki ali naravo problematično.

Zelena straža se že preizkuša pri pregledu kakovosti odloženih odpadkov in svetovanju o pravilnem ločevanju odpadkov na eko otokih, začela pa je tudi z večjo čistilno akcijo črnega odlagališča v gozdu pred Popetrami.

O akcijah in napredkih Zelene straže bomo sproti poročali in računamo na podporo vseh občanov. Želimo postati zgled pozitivnega odnosa do okolja in narave