Marjetica Koper je izdelala celovito strategijo promocije ločevanja odpadkov. Osveščanje ni le podajanje informacij, ampak dolgotrajen proces, katerega glavni namen je spreminjati privzete vzorce obnašanja, ki so močno zasidrani v nas. Glavni cilji, ki jih pri tem zasledujemo so:

– spremeniti odnos ljudi do odpadkov, odpadki namreč niso samo nekaj, kar smrdi oz. nekaj nepotrebnega, temveč posledica naših ravnanj in načina življenja;

– zmanjšati količino nastalih odpadkov;

– povečati delež ločeno zbranih frakcij, na račun čim manjšega deleža ostalih odpadkov.

Akcije osveščanja in izobraževanja javnosti prilagajamo značilnostim posameznega okolja in ciljnim skupinam, na katere želimo vplivati. Občane osveščamo preko različnih komunikacijskih kanalov. Ob tem pa upoštevamo tudi različne starostne skupine, vse z namenom, da bi bil učinek našega delovanja čim večji.

Marjetica Koper je pripravila akcijski načrt promocije ločevanja odpadkov na območju Mestne občine Koper in občine Ankaran. V akcijskem načrtu so predvidene številne aktivnosti, ki so zasnovane tako, da se ciklično ponavljajo, pripravili pa smo tudi spremljajoč podporni material, ki bo omogočal izboljšanje procesa ločevanja odpadkov v gospodinjstvih.

Zelene straže

Eden od ključnih ukrepov spodbujanja prebivalcev Mestne občine Koper in Občine Ankaran k pravilnemu, predvsem pa doslednemu ločevanju odpadkov je prisotnost t.i. zelenih straž na ekoloških otokih. Ti bodo prebivalcem pomagali pri ločenem odlaganju odpadkov, jim svetovali, odgovarjali na morebitna vprašanja, hkrati pa bodo nadzirali vsebino zabojnikov. Obvestilo o nadzoru ravnanja z odpadki in stanju na posameznih ekoloških otokih, bodo pustili v poštnih nabiralnikih stanovalcev, ki gravitirajo na določen ekološki otok. Ob tem bodo vsem gospodinjstvom v nabiralnikih priložili tudi informacijsko tiskovino ABCednik v obliki pahljače, ki uporabniku služi kot pomagalo za pravilno ravnanje z odpadki. Pahljača je zasnovana tako, da jo lahko uporabniki obesijo na vidnem mestu v svojih domovih in jim je tako vedno pri roki, ko jo potrebujejo.

Seveda pa naše straže ne bodo pozabile prizadevne in okoljsko ozaveščene občane tudi pohvaliti. Namen aktivnosti zelenih straž je namreč prijazno spodbujati in izobraževati uporabnike, da tudi sami pripomorejo k srbi za lepše in bolj čisto okolje. Bodo pa v primerih vztrajnega in dolgotrajnega nepravilnega ravnanja z odpadki, zelene straže o tem obvestile tudi komunalno inšpekcijsko službo, ki lahko tovrstno ravnanje tudi sankcionira.

Zeleno stražo bodo sestavljali štirje sodelavci. Njihova vloga bo predvsem ozaveščati, delitev letakov in komunikacija z uporabniki. Dva sodelavca kontrolorja in komunalni delavec bosta izvajala kontrolo vsebine zabojnikov, dva iz programa javnih del pa jima bosta pri tem pomagala.

Nalepke na zabojnikih

Poleg zelenih straž bomo na vse zabojnike nalepili nove informativne nalepke, ki prikazujejo ločevanje odpadkov po frakcijah. Nalepke so izobraževalne narave, kar pomeni, da je na njih jasno označeno, kaj v zabojnike sodi in kaj ne. Tudi format je večji od obstoječih. Z zamenjavo smo že pričeli v mestnem jedru Kopra, nadaljevali pa bomo po posameznih krajevnih skupnostih po vsej Mestni občini Koper in občini Ankaran.

Informativne table na ekoloških otokih

Vsi ekološki otoki bodo poleg tega opremljeni z informativni tablami s promocijsko in izobraževalno vsebino, ki jo bomo periodično spreminjali.

Veliko aktivnosti načrtujemo tudi na področju osveščanja šolskih in predšolskih otrok ter mladine. Prva med njimi je bila razdelitev posebnih urnikov z zabavno-izobraževalno vsebino, ki so jih prejeli koprski in ankaranski osnovnošolci. Na ta način smo želeli na nekoliko drugačen, zabaven način mlade spodbuditi, da začnejo razmišljati bolj zeleno, predvsem pa, da se zavedajo pomena zmanjševanja in pravilnega ločevanja odpadkov. Aktivnosti bomo nadgradili z izobraževanji in akcijami osveščanja, prilagojenimi starosti otrok.

O številnih drugih aktivnostih, ki jih pripravljamo pa bomo uporabnike sprotno obveščali.