»Ne glede na nepričakovano zamudo pri začetku obratovanja sušilnice komunalnega blata v Kopru, ki so jo povzročile različne objektivne okoliščine, se bližamo zaključni fazi priprav in pridobivanja ustreznih dovoljenj, po kateri bomo lahko opravili še zadnja testiranja in zagnali napravo«, je povedal Davor Briševac direktor družbe Marjetica Koper, ki je novinarje nagovoril na današnji novinarski konferenci v prostorih Centralne čistilne naprave Sermin v Kopru.

 

Novinarske konference sta se poleg Briševca udeležila še dr. Boštjan Aver, predsednik nadzornega sveta Marjetice Koper  in uni. dipl. ing. arh. Andrej Mlakar, ki opravlja vlogo nadzornika del. Briševac je med objektivnimi vzroki naštel zaplete pri uvodnih gradbenih delih, do katerih je prišlo zaradi pomanjkljive gradbene dokumentacije iz leta 2006 – 2007, delno pa je na zamudo vplivala tudi dodelava projekta z vidika shranjevanja in ravnanja s kemikalijami ter posodobitev dokumentacije v kontekstu sedanjih in pričakovanih zakonskih sprememb. Čakanju na izdajo vseh potrebnih soglasij in dovoljenj je direktor Marjetice Koper dodal še načrtovani remont  električne napeljave na Centralni čistilni napravi, ki se je začel ravno v teh dneh. Z oceno, da so k manjšemu delu zamude prispevali zavestno tudi sami v želji, da bi čim bolj zmanjšali nezaželene okoljske obremenitve, je Briševac dodal, da je vodstvo družbe v vmesnem času zagotovilo odvoz komunalnega blata po cenah, ki so bolj ugodne od lanskih.

 

Pri razlagi vzrokov zamude pri gradbenih delih je nadzornik gradbenih del Andrej Mlakar,  poudaril, da so bili zelo presenečeni nad ugotovitvijo, da na območju CČN manjkajo nekateri elementi, ki so bili vrisani v gradbeni dokumentaciji iz leta 2006 -2007, kar je terjalo dodatne posege in povzročilo zamudo.

 

Predsednik nadzornega sveta Marjetice Koper dr. Boštjan Aver, je izpostavil pomen nakupa sušilnice z vidika samozadostnosti slovenske Istre na področju ravnanja s komunalnim blatom: »V nadzornem svetu družbe Marjetica Koper podpiramo delovanje podjetja in prizadevanja vodstva za modernizacijo in optimizacijo delovnih procesov. To je bil tudi ključni razlog zakaj smo prižgali zeleno luč projektu sušilnice komunalnega blata, v okoliščinah ko so v Sloveniji komunalna podjetja prepuščena sama sebi pri iskanju rešitev za ravnanje s komunalnim blatom«, je še dodal Aver.

 

Na novinarsko vprašanje o tem, ali je Marjetica Koper v delitveni bilanci med občino Ankaran in mestno občino Koper postala nekakšen poligon za razkazovanje mišic, je direktor Marjetice Davor Briševac odgovoril, da zelo obžaluje, če je temu tako, še posebej, ker so se z vodstvom občine Ankaran pred časom strinjali, da se to ne sme zgoditi.  »Ne morem se znebiti občutka, da je tudi revizija, ki jo je naročila občina Ankaran temu namenjena, njene vsebine pa ne morem komentirati, ker jo nismo videli in ker ne vem, na čem temeljijo morebitne ugotovitve, saj iz podjetja nismo posredovali nobene dokumentacije na to temo«, je še povedal Briševac. Zaradi pomislekov, ki so jih slišali od dela občinskih svetnikov, ter načelnosti in želje po transparentnosti so, kot je obrazložil, naročili neodvisno zunanjo revizijo pri uveljavljeni mednarodni revizijski hiši. Ta je pokazala, da ni bilo narejenih nepravilnosti v postopku, tako iz tehnološkega vidika kakor tudi zakona o javnem naročanju. Z revizijo je bila seznanjena tudi Mestna občina Koper.

Na pomisleke glede morebitnih okoljskih obremenitev, ki jih lahko povzroči delovanje sušilnice komunalnega blata, je direktor družbe Marjetica Koper, Davor Briševac povedal, da je komunalno blato dejstvo, s katerim se mora živeti, naloga, ki ji sledijo v podjetju pa je, da s pravilnimi ukrepi zmanjšajo na minimum morebitne neprijetne okoljske učinke. Briševac je napovedal, da bo novinarje povabil na ogled delovanja naprave, takoj po njenem zagonu, in jim omogočil, da se neposredno seznanijo z vsemi učinki njenega delovanja.