Konec minulega tedna se je zaključila tudi druga letošnja akcija brezplačnega prevzema in odvoza nevarnih odpadkov. V koprski in ankaranski občini smo jih v 14 dneh zbrali 6.366 kilogramov.

Podobno kot vsa leta doslej, smo tudi tokrat nevarne odpadke ločili na različne frakcije, natančneje 11. Najobsežnejša frakcija so bile odpadne barve (2.294 kg), sledili sta jedilno (1.756 kg) in motorno olje (1.240kg). Baterijskih vložkov je bilo tokrat 245 kg, pesticidov 233 kg, čistil 202 kg, odpadnih zdravil 199 kg in tlačnih posod 103 kg. V tokratni akciji je bilo nekoliko manj odpadnih sijalk (47 kg), topil (38 kg) in kislin (9 kg). Količinsko smo največ odpadkov sprejeli v četrtek, 14. oktobra, ko smo obiskali Krajevne skupnosti Vanganel, Bertoki, Pobegi – Čežarji in Sv. Anton.

Vsem, ki ste sodelaovali v akciji, se iz srca zahvaljujemo za vaš doprinos k čistejšemu okolju. Naslednja akcija nevarnih odpadkov, kot običajno, sledi prihodnje leto spomladi.